Takto trénuje Lúčnica kondičku

Veronika Shoebridge

Lúčnica je pojem na Slovensku aj vo svete. Vidieť ich vystúpenie je umelecký, vizuálny ale aj pohybový zážitok. Ako vlastne Lúčnica trénuje kondičku? Porozprávali sme sa o tom s pedagógom tanca Lúčnice, doktorom umenia Michalom Dudášom.

Takto trénuje Lúčnica kondičku
Zdroj: Lúčnica, Čirčianka, foto: Ivan Džugan
26. NOV 2017

Čo má kondičný tréner Lúčnice pod palcom?

Úlohu a kompetencie kondičného trénera preberá v našom telese pedagóg tanca. Ten musí okrem techniky ľudového tanca a jeho charakterových, výrazových a obsahových zložiek ovládať taktiež základy anatómie, správnej výživy, pohybovej prípravy pred a rekonvalescencie tela po fyzickom výkone. Tanečný pedagóg by mal byť nielen repetítorom tanca, čo si v mnohých telesách často mýlia, ale i smerodajným poradcom, ktorý svojich zverencov udržiava v zdravej kondícii, zdravým spôsobom.  

Ako často súbor trénuje?

Lúčnica má v tréningovom procese unikátny a jedinečný model. Tréningy nie sú pravidelné a zväčša sa prispôsobujú momentálnym potrebám umeleckého vedenia súboru. To znamená, že ak máme sezónu, počas ktorej je nutné udržiavať kondíciu, prípadne študovať repertoár o niečo viac, tak v priebehu týždňa je frekvencia tréningov cca na čísle 4 za týždeň (po 3 hodiny). Ak je to nutné, tréningovú jednotku dopĺňajú niekoľkodňové sústredenia s trojfázovými tréningmi počas dňa. Máme poloprofesionálne zriadenie, čo znamená, že interpreti, ktorých tvoria stredoškolskí, neskôr vysokoškolskí študenti sú amatéri, podávajúci však profesionálne výkony, a preto je prirodzené, že sú obdobia kedy majú voľnejšie a frekvencia tréningov je o niečo menšia.

Lúčnica

Zvyšuje sa množstvo kondičných tréningov pred vystúpeniami? O koľko?

Áno, je to prirodzený proces, podobne ako v športe. V sezóne, počas ktorej cestujeme po Slovensku je súbor plne vyťažený. Víkendy sú takmer všetky spojené s predstaveniami a niekoľkodňovými výjazdmi, nehovoriac o zahraničných zájazdoch, kde počas niekoľkých týždňov tanečníci účinkujú nezriedka aj každý deň. Je preto pochopiteľné, že kondične sú na tom bezproblémovo a zameriavajú sa prevažne na strečingové, relaxačné, poprípade čisto technické zložky tréningu.

Ako vlastne vyzerá taký kondičný tréning?

Za posledné roky sme sa snažili kondičnú tréningovú jednotku spestriť a chceme v tom pokračovať. Klasický model tréningu vo folklórnom umeleckom telese je zväčša spojený so 60 minútovým, nepretržitým sledom zahrievacích cvičení, neskôr tanečných motívov, charakterových cvičení, technických tanečných princípov, skokov, rotácií, párových väzieb, aktívneho strečingu a pod. Okrem tohto spôsobu postupne aplikujeme aj čisto kondičné aktivity ako fitness, plávanie, rýchlochôdza a pod. Máme dokonca víziu spolupracovať s trénerkou gymnastiky, ktorá by pripravovala našich interpretov aj po tejto pohybovej stránke. Ak by sa podarilo vyplniť prípravu tanečníkov týmito aktivitami na pravidelnejšej báze, bol by som spokojný.

Musia tanečníci dodržiavať špeciálnu životosprávu?

Nemusia, ale sú dostatočne uvedomelí a vo väčšine prípadoch reflektujú fyzickú náročnosť interpretácie tanca v našich programoch. Režim súboru, ktorého súčasťou sa interpreti postupne stanú, im ponúkne určité stravovacie a iné návyky, ktoré potom berú ako samozrejmosť. Stane sa, že im to niekedy musíme pripomínať, či pomôcť, ale aj to je našou úlohou.

Lúčnica

Mení sa táto životospráva s blížiacim sa vystúpením?

Áno. Počas našich predstavení podá tanečník taký fyzický výkon, ktorý je porovnateľný s väčšinou profesionálnych športových výkonov. Je preto nevyhnutné, aby sa človek pred ním pripravil nielen fyzicky, ale i vnútorne, psychicky. Musím byť v pohode a zamedziť vplyvom, ktoré by na neho mohli pôsobiť negatívne. To si vie odstupom času každý ustrážiť sám. Správne stravovanie v tom zohráva veľkú úlohu.

Akú kondíciu a čo je treba na to, stať sa tanečníkom Lúčnice?

Pri výberovom konaní do súboru sa prihliada predovšetkým na technickú vyspelosť tanečníka, jeho tanečný prejav, vystupovanie a z časti i jeho vzhľad. V požiadavkách v úvode výberu nijak nerezonuje jeho momentálna kondícia, pretože tá sa počas úvodných prípravných samostatných tréningov výrazne zvýši. Ak sa rozprávame už o zabehnutom interpretovi, ten musí prejavovať progres nielen v interpretácii tanečného repertoáru a všeobecnej tanečnosti, nazvime ju estetiky tanca, ale aj kondičných schopností, ktoré musia byť minimálne v pomere požiadaviek k podaniu adekvátneho výkonu na javisku. Ak tieto nespĺňa, musí sa snažiť tieto negatíva odstrániť sám, alebo s našou pomocou.

 


DISKUSIA K ČLÁNKU (0)

Diskusia k článku - Takto trénuje Lúčnica kondičku

Nový príspevok

Táto diskusia je otvorená len pre prihlásených užívateľov.

 
Návšteva vo fitness centre

Ako často navštevujete svoje fitness centrum?

1 krát do týždňa
2 krát do týždňa
3 a viac krát do týždňa
1 krát mesačne

Celkom hlasovalo: 2211
Archív ankiet

Odber newsletterov
Tip pre redakciu
Poslať článok

Poslať článok môže len registrovaný užívateľ.