Poznáte Deepwork a BodyArt? Mali by ste

Veronika Shoebridge

Dve cvičenia, o ktorých zatiaľ veľmi nebolo na Slovensku počuť, no aj to sa rýchlo mení. Cvičenie ako také sa považuje za štýlovú záležitosť no a trendy v rámci neho sa rýchlo menia. Dva takéto nové trendy, bodyART a deepWORK, vám predstavíme aj v nasledujúcom rozhovore priamo so ženou, ktorá ich na Slovensko priniesla. Vždy energickou a pozitívne naladenou Leou Grančič.

Poznáte Deepwork a BodyArt? Mali by ste
Zdroj: Vlado Kampf
10. DEC 2017

Povedzte nám najskôr niečo o sebe a vašom vzťahu k cvičeniu ako takému?

Cvičenie a pohyb znamená pre mňa veľmi veľa. V štyroch rokoch som začala so športovou gymnastikou. S behom na dlhé trate som skončila v osemnástich. Nasledoval aerobic a skupinové cvičenia, ktorým sa venujem dodnes. Cvičenie je dnes pre mňa práca a záľuba zároveň. Pohyb milujem.

Milujem pocit, keď na hodine deepWORK cítim každý sval, milujem hudbu, tanec a momenty, keď si užívam aerobic, milujem momenty, keď som len ja, moja myseľ a telo na hodine bodyART, ale hlavne milujem chvíle, keď vidím úsmev a spokojnosť na tvárach svojich klientov. To je dôvod, prečo milujem svoju prácu.

Čo je deepWORK a bodyART?

Obe cvičenia sú funkčné, holistické tréningy, ktoré sa pozerajú na telo ako celok. Neprecvičujú jednotlivé svalové skupiny jednotlivo, ale využívajú cvičenia, pri ktorých sa zapája celé telo alebo viaceré svalové skupiny naraz.

Oba koncepty vychádzajú z poznania polárnych síl a filozofie ďalekého východu známe ako jin a jang. Dôležitým aspektom tohoto princípu je, že jeden bez druhého nemôže existovať a spolu tvoria celok: nádych - výdych, sila – relaxácia, napätie a uvoľnenie.

Odkiaľ tieto cvičenia podchádzajú?

Oba koncepty pochádzajú z Nemecka, odkiaľ sa rozšírili do celého sveta, teda Európy, Ázie, Japonska, Austrálie, ale aj do USA. To je skutočne ojedinelé, pretože väčšinou prichádzajú novinky a koncepty z USA do Európy. Tvorcami konceptov je Robert Steinbacher spolu s Alexa Le.

Kedy a ako sa dostali na Slovensko?

Prvý krát som bodyART vyskúšala na kongrese v Rakúsku. Po dlhom čase som objavila koncept, ktorý je vyvážený, rovnomerne a komplexne zaťažuje a tým trénuje celé telo. Zameriava sa na silu, ale aj flexibilitu zároveň a hlavne, nezameriava sa len na telo, ale aj na myseľ. Pocity, ktoré zažívajú cvičenci na každej hodine, sú toho dôkazom.

Pocit, ktorý som vtedy ja zažila na konci hodiny, si budem pamätať asi navždy: síce unavená a spotená do nitky, ale s neopísateľnou eufóriou a s úsmevom vo vnútri, celé telo bolo akoby v tranze a ja som nechcela, aby táto hodina skončila.

Bolo to pred 6 rokmi a musím povedať, že ma toto cvičenie “dostalo”. Stala som sa lektorkou konceptu bodyART a neskôr konceptu deepWORK. Prezentovala som tieto cvičenia na svojich hodinách, ale aj eventoch, na ktoré som bola pozvaná.

Stále viac ma oslovovali lektori a klienti, že by sa chceli stať inštruktormi týchto cvičení.

Lea Grancic

Aký majú tieto cvičenia vplyv na zdravie?

Pozitívne vplývajú na telo a myseľ a tým aj na zdravie. Oba koncepty sa pozerajú na telo ako na funkčnú jednotku. Každé cvičenie sa vykonáva s opatrnosťou a s vedomím v kombinácii s dýchaním a koncentráciou, aby tak telu poskytlo dostatok času a priestoru na potlačenie negatívneho svalového napätia alebo rýchlych, nevedomých pohybov.

Mnohé pózy vyžadujú zvýšenú rovnováhu. Tým je pozornosť vedená do stredu tela. Výhodou je, že osoba sa môže sústrediť vedome na svoje telo a nenechať sa ovplyvniť ničím zvonka. Toto zabezpečuje správne dýchanie, ktoré zlepšuje zásoby kyslíka v mozgu a v svaloch. Vyžaduje lepšiu koordináciu v oboch hemisférach mozgu a súčasne môže telo relaxovať počas tréningu a regulovaného dýchania.

Telo sa môže zbaviť nesprávnych pohybových návykov zameraním sa na výber a vhodnú realizáciu cvičení, ktorá vplýva pozitívne na držanie tela. Každé cvičenie je vykonávané pri vedomom držaní tela a pri takom pomalom dýchaní, že telo má možnosť napraviť svoje držanie, alebo príliš rýchle nevedomé pohyby. Život zameraný viac na telo prináša viac priestoru pre telo a dušu. Vnútorná kondícia je navonok odzrkadľovaná cez energiu, ktorá sa prenáša do každodenného života.

Kto ich môže cvičiť? Je niektoré z cvičení vekovo ohraničené?

Obe cvičenia sú určené pre všetkých: mužov i ženy, mladých i starých, začiatočníkov i pokročilých. Keďže je možné cvičenia modifikovať a tým prispôsobiť cvičenie všetkým výkonostným skupinám – ako hovoríme: “from zero to hero”, na hodinách si zacvičí naozaj každý. Jednotlivé cvičenia majú viaceré úrovne náročnosti, takže každý účastník hodiny si môže vybrať ten svoj level náročnosti.

Ako vyzerá hodina deepWORK a ako hodina bodyART?

Oba koncepty a ich priebeh sú založené na piatich elementoch, ktorými hodina postupne prechádza. Priebeh hodiny je postavený tak, aby dodržiaval fyziologické potreby tela a zároveň sledoval tréningové ciele cvičebnej jednotky.

Koľkokrát týždenne je ideálne cvičiť deepWORK a koľkokrát bodyART?

Kedže bodyART aj deepWORK sú funkčné holistické tréningy, len s vlastnou váhou tela, ktoré rozvíjajú silu a flexibilitu, naviac deepWORK aj kondíciu, je možné ich cvičiť podľa vlastných možností a chcenia. Platia tu tie isté zákonitosti – všetkým klientom odporúčam cvičenia aspoň dvakrát týždenne, ideálne tri- až štyrikrát týždenne.

Čo vám osobne na týchto cvičeniach učarovalo?

Ak by som to mala zhrnúť, je to komplexnosť, zameranie sa na celé telo, rozvoj sily, flexibility a kondície zároveň, myšlienka, na ktorej sú koncepty založené – jin a jang – dva protipóly, ktoré sú navzájom prepojené, ktoré jeden bez druhého nemôžu existovať a spolu tvoria celok. Potom aj princíp napätie - relaxácia, nádych – výdych, sila - uvoľnenie, rrepojenie cvičení s dychom. Rozvoj rovnováhy a vnútorný spirit.

Kto a ako sa môže stať inštruktorom?

Jednoduchá odpoveď. Každý, kto miluje pohyb a chce napredovať a naučiť sa niečo nové.

Ako dlho trvá certifikácia a čo všetko obnáša?

Certifikácia bodyART trvá spolu sedem dní. Šesť dní školenie a jeden deň skúška - rozdelené do dvoch blokov. Počas školenia sa účastník oboznamuje s konceptom, jeho filozofiou, stavbou hodiny, osvojuje si techniku a metodiku cvičení. Absolvent musí úspešne zvládnuť písomný test a praktickú ukážku. Cerifikácia stojí 750 eur. Školenie pre certifikát deepWORK trvá dva dni, zväčša sú to víkendové školenie. Ako pri bodyART, účastník počas školenia získava informácie ohľadne konceptu, stavby hodiny, techniku a metodiku jednotlivých cvičení. Cena je 300 eur.

Dokážu tieto cvičenia potlačiť či dokonca vyliečiť niektoré zdravotné ťažkosti? Ľudí dnes trápia najmä bolesti chrbtice, kĺbov, kolien...

Vo všeobecnosti platí, že ak má človek problémy – bolesti  z jednostranného zaťaženia, resp. preťaženia, problémy spojené so sedavým zamestnaním, bolesti chrbtice spôsobené zlým zaťažovaním, stratou flexibility a ochabnutým svalstvom, obe cvičenia dokážu zjednať nápravu. Špeciálne bodyART napomáha k získaniu správnych návykov držania tela, zameranie sa na stred tela a zlepšenie flexibilty svalov a zväčšenie kĺbovej pohyblivosti.

Ste majiteľkou Move Academy. Ako sa inštruktorka skupinových cvičení zmení aj na podnikateľku?

Už je to takmer 20 rokov, kedy som sa prvýkrát postavila pred klientov ako inštruktor skupinových cvičení. Bolo to obdobie, kedy ste fitness centrá mohli spočítať na prstoch jednej ruky. Byť inštruktorkou sa zrazu stalo to najdôležitejšie v mojom živote a okrem štúdia na vysokej škole som tomu podriadila všetky moje aktivity. Predcvičovanie skupinových cvičení bolo vždy pre mňa to naj. Bol to čas, kedy som robila to, čo ma naozaj baví a napĺňa, kedy som bola sama sebou.

Postupom času som sa stala školiteľkou a učila iných, ako predcvičovať, ako sa stať dobrým inštruktorom. Pracovala som pre viaceré školy – vzdelávacie inštitúcie, a ani ma nenapadlo, že by som mohla mať svoju školu.

V roku 2012 som založila školu skupinových cvičení MOVE academy. Kedže som pôsobila ako školiteľ, vždy mi záležalo na úrovni lektorských schopností našich inštruktorov na Slovensku. Preto sa moje úsilie a myšlienky uberali práve týmto smerom. V januári to budú tri roky, kedy som sa ja a tým aj škola MOVE academy stala franchise partnerom deepWORK pre Slovensko a Českú republiku. A je to už viac ako rok, kedy sa MOVE academy stala franchise partnerom aj pre concept bodyART.

Prišiel rok 2016. Tento rok priniesol v mojom živote najviac zmien.  V lete sa nám narodila dcérka, v novembri roku 2016 ukončilo pôsobenie fitness centrum, pre ktoré som pracovala. Takže sa naskytla otázka, čo ďalej.

Mám okolo seba úžasných ľudí - priateľa, rodinu a kamarátov, ktorí ma podporujú a ktorí mi veľmi pomohli. Pomohli mi a podporili ma v myšlienke splniť si sen a mať svoje malé štúdio. V marci 2017 sme otvorili štúdio MOVE academy, aby si ľudia na jednom mieste mohli zacvičiť skupinové cvičenia pod vedením tých najlepšich.

 


DISKUSIA K ČLÁNKU (0)

Diskusia k článku - Poznáte Deepwork a BodyArt? Mali by ste

Nový príspevok

Táto diskusia je otvorená len pre prihlásených užívateľov.

 
Návšteva vo fitness centre

Ako často navštevujete svoje fitness centrum?

1 krát do týždňa
2 krát do týždňa
3 a viac krát do týždňa
1 krát mesačne

Celkom hlasovalo: 2251
Archív ankiet

Odber newsletterov
Tip pre redakciu
Poslať článok

Poslať článok môže len registrovaný užívateľ.