Fitness sektor v Čechách získava na dôležitosti

Mia

V Čechách sa sektoru fitness začala profesionálne venovať Česká komora fitness. O jej ambcióznych cieľoch sme sa rozprávali s prezidentkou komory Mgr. Janou Havrdovou.

Ceska komora fitness
17. AUG 2012

Ako vznikla myšlienka založenia komory?

Vďaka nášmu viacročnému členstvu v medzinárodných organizáciach ako je European Health and Fitness Association (EHFA) či FISAF International sme sa zúčastnili rôznych konferencií a workshopov. Jednou z kľúčových tém kongresov bol Europsky rámec kvalifikácie European Qualifications Framework (EQF).

Ten v našom obore znamená nastaviť jasne dané štandardy, čo majú vedieť fitness profesionáli, pokiaľ chcú vykonávať nejakú konkrétnu fitness profesiu. Či už je to osobný tréner alebo inštruktor skupinových foriem cvičení. A v tomto momente sme sa začali pýtať, aká situácia v tejto oblasti je v Českej republike. Nemali sme žiadne podklady, a tak sme sa začali pýtať na internete. Objavili sme informácie o Národnej sústave povolaní (NSP) a Národnej sústave kvalifikacií (NSK).Takže som zavolala so Zväzu priemyslu a dopravy ČR a tí nás prijali.

Chceli sme ukázať, že tu existuje fitness sektor, ktorý sa zaoberá tým, že s ľudmi cvičí a cvičí sa s nimi správne. K tomu, aby bol fitness sektor uznávaný širokou verejnosťou a lekármi ako jeho dôležitá súčasť prevencie civilizačných ochorení, musí jasne prekázať, čo jeho fitness profesionáli vedia, a že sú plne kvalifikováni ku svojej práce. 

Teda za akým účelom bola komora založená?

Česká komora fitness vznikla preto, aby v mene fitness sektoru jednala, zbierala informácie a dokázala ich podať ďalej tak, aby sa český fitness sektor stal uznávaným odvetvým národného hospodárstva, ktorý bude vedieť preukázať, rozvíjať a zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb.

Aktuálnymi úlohami je založenie a naplnenie Českého registra fitness profesionálov, zostavenie profesných kvalifikácii fitnes, vytvorenie prehľadu českých fitness centier a certifikovaných i neceretifikovaných školiacich centier.

Sme druhá komora fitness, ktorá v Európe vznikla. Prvá je v Belgicku a nám sa podarilo s ich zástupcami nadviazať kontakt. Česká komora fitness by nemala byť konkurenciou pre svojich členov, ale naopak, mala by byť komunikačným a štatistickým subjektom, ktorý zbiera informácie o fitness trhu.

Aktivít máte veľa. Na čo sa chcete zasústrediť?

Nápadov a plánov je mnoho. Jedným z cieľov týkajúcich sa jednotlivých fitness profesionálov je na jednotlivé profesné kvalifikácie priamo naviazať možnosť ziskania živnostenského listu na viazanú činnosť. Dnes nie je možné dostať živnostenský list napr. na Inštruktora Pilates. Ale na profesnú kvalifikáciu by to do budúcnosti možné bolo.

Väčšina inštruktorov pracuje na viazanú živnosť "Poskytovanie telovýchovných služieb", na ktorú musia mať diplom z akreditovaného školiaceho centra. Alebo pracujú na volnej živnosti "Prevádzkovanie telovýchovných služieb", čo nie je úplne to, čím sa inštruktor živí. Kopec inštruktorov pracuje úplne bez živnostenského oprávnenia.

Koho zastupujete?

Členstvo v Českej komore fitness sa delí na členstvo fyzických osôb ako individuálni fitness profesionáli - inštruktori skupinových cvičení, osobní tréneri. Do budúcnosti by to mali byť taktiež tanečníci, choreografi, nutriční terapeuti. Druhou skupinou sú právnické osoby, teda fitness centra, školiace centra a športové zväzy súvisiace s oborom fitness.

Kto sú momentálne vaši členovia?

Sme veľmi radi, že medzi našimi členmi sú popredné české fitness centrá, špičkoví lektori skupinových i individuálnych cvičení. Taktiež dva športové zväzy a niekoľko školiacich centier akreditovaných Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy. Tieto školiace centra tiež overujú vzdelanie inštruktorov registrovaných v Českom registri fitness profesionálov.

Členom komory je aj VŠTJ Medicína Praha, ktorá sa aktívne zaoberá vzdelávaním fitness profesionálov pracujúcich s osobami trpiacími civilizačnými chorobami. Začíname teda postupne budovať mosty medzi svetom fitness a svetom medicíny. Sme presvedčení, že fitness má ohromný potenciál pre prevenciu práve civilizačných ochorení, ktoré často súvisia s nedostatkom pravidelnej fyzickej aktivity.

Zaoberáte sa výlučne iba fitness? Čo iné cvičenia?

Zameriavame sa na všetky cvičebné štýly vykonávané vo fitness a športových centrách. Veľmi pomaly začíname prenikať aj na českú tanečnú scénu. Fitness chápeme rovnako ako naši kolegova v Európe i vo svete, teda v najširšiom slova zmysle.

Bol vznik komory v Čechách naozaj potrebný? Čo si od jej pôsobenia sľubujete?

Práve vzhľadom k obrovskému potenciálu fitness v boji s civilizačnými ochoreniami by sme veľmi radi pomohli budovať jasné štandardy fitness profesií. Ukázali rade štátnych inštitúcii našu silu a potenciál. Samozrejme chceme pomáhať našim členom pri ich podnikateľských aktivitách. Rokujeme tiež s poisťovňami a prvým hotovým produktom je poistenie zodpovednosti fitness profesionálov, ktoré automaticky získavajú členovia ČKF - fyzické osoby v rámci svojho členstva.

A čo Slovenský trh. Je pre vás zaujímavý?

Česká komora fitness bude samozrejme rada spolupracovať so slovenskými fitness profesionálmi. Logicky však nemá ambíciu zastupovať slovenský fitness priemysel pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy a samosprávy na Slovensku. V júny tohto roku sa v Prahe uskutočnila medzinárodná konferencia, ktorej sa zúčastnilo niekoľko zástupcov zo Slovenska. Myslím, že dali mnoho námetov pre ďalšie aktivity ako pre slovenský fitness sektor, tak práve pre medzinárodnú spoluprácu.

Rozhovor nám poskytla Mgr. Jana Havrdová, prezidentka Českej komory fitness.


DISKUSIA K ČLÁNKU (0)

Diskusia k článku - Fitness sektor v Čechách získava na dôležitosti

Nový príspevok

Táto diskusia je otvorená len pre prihlásených užívateľov.

 
Návšteva vo fitness centre

Ako často navštevujete svoje fitness centrum?

1 krát do týždňa
2 krát do týždňa
3 a viac krát do týždňa
1 krát mesačne

Celkom hlasovalo: 2252
Archív ankiet

Odber newsletterov
Tip pre redakciu
Poslať článok

Poslať článok môže len registrovaný užívateľ.